Hoạt động VDB

Phát động phong trào thi đua năm 2021

Để tập hợp mọi nguồn lực, dốc sức phấn đấu với quyết tâm cao nhất thực hiện thành công mọi nhiệm vụ kế hoạch được giao năm 2021, Tổng Giám đốc NHPT phát động phong trào thi đua năm 2021 với chủ đề “Trách nhiệm, chủ động, đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, kế hoạch.
Ngày 15/04/2021   |Xem tiếp

Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc hỗ trợ Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Ngày 27/11/2019 tại Phủ Tổng thống Hàn Quốc, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae - in, Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Vũ Thị Mai và Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Ngân hàng phát triển Hàn Quốc (KDB) Lee Dong Gull đã ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc (KDB) nhằm nâng cao năng lực hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).
Ngày 29/11/2019   |Xem tiếp